راهنمای استعلام کاهش سرمایه

این بخش صرفاً جهت استعلام امکان کاهش سرمایه بوده و هیچگونه ثبت درخواستی صورت نمی گیرد. لذا جهت کاهش سرمایه می بایست به صورت حضوری به شرکت تعاونی خاص ایران خودرو یا شعبات معتبر مراجعه نمایید


  • حداقل مبلغ کاهش سرمایه 300,000 ريال می باشد.

  • هر سهامدار در هر ماه تنها یک بار مجاز به کاهش سرمایه می باشد.

  • مبلغ مورد درخواست خود را به صورت مضربی از 300,000 مانند 300,000، 600,000، 900,000و... وارد نمایید.