راهنمای نحوه افزایش سرمایه در شعبه مجازی

جهت ثبت درخواست افزایش سرمایه در منوی اصلی سایت گزینه "ثبت افزایش سرمایه" را انتخاب فرماییدمرحله اول : مبلغ مورد نظر جهت افزایش سرمایه را وارد نماییداطلاعات شخصی را بررسی نموده و سپس تایید و ادامه دهیده
مرحله دوم : جهت ورود به درگاه پرداخت بانک گزینه "پرداخت الکترونیک" را انتخاب نماییدمرحله سوم : اطلاعات یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب را جهت پرداخت مبلغ وارد شده وارد نموده و سپس کلید پرداخت را بزنیدمرحله چهارم : پس از تکمیل فرآیند پرداخت و بازگشت خودکار به شعبه مجازی ، رسید تایید افزایش سرمایه شما نمایش داده می شود. جهت پیگیری تراکنش، رسید را چاپ و نزد خود نگهداری فرمایید. بدیهی است تا زمانیکه رسید دیجیتال ارائه نگردد هیچگونه افزایش سرمایه های ثبت نگردیده است.